1. Navigation
 2. Inhalt
 3. Herausgeber
Inhalt

Zvláštní příslušnosti

Finanční úřad Chemnitz-Süd je v celé Spolkové republice Německo věcně a místně příslušným finančním úřadem pro:

 • zdanění daní z přidané hodnoty všech podniků, které jsou usazeny na území Rumunska, Slovenska nebo České republiky, a to bez ohledu na odvětví, ve kterém tyto podniky působí;
 • zdanění příjmů a vyměření a rozdělení vybrané částky živnostenské daně podniků, které poskytují stavební služby podle § 48 odst. 1 třetí věty EStG (stavební podniky), které jsou usazeny na území Rumunska, Slovenska nebo České republiky;
 • zdanění zaměstnanců výše uvedených stavebních podniků, kteří mají bydliště na území Rumunska, Slovenska nebo České republiky.
Finanční úřad Chemnitz-Süd je dále příslušen pro zdanění mezinárodního poskytnutí zaměstnanců, jakož i pro veškeré zdanění podniků a zaměstnanců usazených mimo tuzemsko (mimo Německo), působících na základě smlouvy o dílo, podléhajících zdanění v Sasku.

  Podniky

  Zaměstnanci v oblasti stavebnictví

  Marginalspalte

  Kontakt

  Finanzamt Chemnitz-Süd

  • SymbolAdresa:
   Paul-Bertz-Straße 1
   09120 Chemnitz
   Německo
  • SymbolTelefon:
   +49 371 279-0
  • SymbolFax:
   +49 371 227-065
  • SymbolE-Mail

  Steuerportal

  Steuerportal Boxgrafik - Elsterlogo und Beispielformular

  Benötigen Sie steuerliche Vordrucke oder Informationen? Suchen Sie eine Broschüre? Nutzen Sie unser Steuerportal!

  Häufig nachgefragte Themen:

  © Oberfinanzdirektion Chemnitz