Hauptinhalt

Mini-One-Stop-Shop (MOSS)

Întreprinzătorii cu sediul în străinătate care prestează alte servicii în domeniul telecomunicaţiilor, serviciilor de radio şi televiziune, precum şi alte servicii în format electronic, sunt supuşi din principiu, de asemenea »procedurii generale de impozitare«. Cu toate acestea, din 2015 ei pot lua parte la procedura MOSS. Condiţia este ca întreprinzătorul cu sediul în străinătate să nu aibă sediul sau sucursale în Germania. Pentru participarea la această procedură, întreprinzătorul trebuie să se înregistreze la autoritatea naţională competentă din statul unde îşi are sediul (autoritate de contact). La această autoritate se va depune o declaraţie fiscală comună pentru toate statele membre ale Uniunii Europene, în care sunt menţionate toate cifrele de afaceri din statele respective, declaraţia fiind valabilă pentru toate statele membre respective în care întreprinzătorul nu îşi are sediul sau sucursale. Astfel nu se mai aplică obligaţia de a depune declaraţii în statele membre respective.

Formulare şi informaţii

zurück zum Seitenanfang