Hauptinhalt

Mini-One-Stop-Shop (MOSS)

Podnikatelé usazení v zahraničí, kteří poskytují jiná plnění v oblasti telekomunikací, rozhlasových a televizních služeb a jiná plnění elektronickou cestou, podléhají rovněž zpravidla »všeobecnému zdaňovacímu procesu«. Od roku 2015 však mohou být účastníky režimu MOSS. Předpokladem pro to je, že podnikatel usazený v zahraničí nemá v Německu žádné sídlo a žádnou stálou pobočku. K účasti na tomto režimu se přihlásí u příslušného centrálního úřadu (kontaktního místa) ve svém sídelním státě. U toho se podává pro veškeré členské státy Evropské unie, u kterých podnikatel nemá ani sídlo, ani stálou pobočku, společné daňové přiznání, ve kterém jsou uvedeny všechny obraty v dotčených státech. Povinnost podat přiznání v jednotlivých členských státech tímto odpadá.

Formuláře a informace

zurück zum Seitenanfang