Hauptinhalt

Impozit pe salariu

Companiile cu sediul în străinătate care îşi înfiinţează în Germania un punct de lucru în sensul prevăzut de § 12 din Regulamentul taxelor şi impozitelor sau care au un reprezentant permanent în sensul prevăzut de § 13 din Regulamentul taxelor şi impozitelor sunt obligate din principiu să reţină de la angajaţi impozitul pe salariu.

Angajatorul trebuie să reţină din salariul angajatului un impozit la plata fiecărui salariu (impozit pe salariu). În termen de maxim zece zile de la expirarea intervalului pentru transmiterea situaţiei privind impozitul pe salariu (de regulă o lună calendaristică), se va transmite în format electronic o înscriere pentru plata impozitului pe salariu şi se va vira impozitul pe salariu în conturile Administraţiei Financiare Chemnitz-Süd. În plus, până în ultima zi a lunii februarie a anului următor trebuie să se transmită pe cale electronică o declarație a impozitului pe salariu pentru fiecare angajat individual. Pentru mai multe informaţii, consultaţi www.elster.de.

Pentru reţinerea impozitului pe salariu sunt necesare datele de identificare pentru reţinerea impozitului pe salariu pentru angajaţi (de exemplu clasa de impozitare, numărul copiilor aflaţi în întreţinere).

Caracteristicile de deducere a impozitului pe salariu sunt puse la dispoziție, cu caracter general, în scop de accesare în cadrul procedurii »Caracteristici electronice de deducere a impozitului pe salariu (ELStAM)«. Numărul de identificare fiscală (nr. id.) şi data nașterii angajatului sunt necesare pentru înregistrarea în procedura ELStAM.

Pentru angajații supuşi obligaţiei de înregistrare în Germania (de exemplu, domiciliul în Germania), nr. id. este atribuit de către Oficiul Federal Central pentru Impozite la cererea autorității de înregistrare. Pentru angajații care nu sunt supuşi obligaţiei de înregistrare în Germania, nr. id. va fi solicitat o dată la administraţia financiară Chemnitz-Süd. În acest scop trebuie utilizată »Cererea de alocare de către administraţia financiară a unui număr de identificare fiscală pentru persoanele cărora nu le revine obligaţia de înregistrare«. La cerere vor fi anexate dovezile de identificare (de exemplu, copia pașaportului sau a cărții de identitate).

În anumite cazuri nu este încă utilizată procedura ELStAM. Acest aspect se referă în special la:

  • angajați supuşi unei obligaţii fiscale limitate (articolul 1 alineatul 4 din Legea privind impozitul pe venit) cu o scutire la deducerea impozitului pe salariu (de exemplu, cheltuieli profesionale)
  • angajații care fac obiectul unei obligații fiscale nelimitate, la cerere (articolul 1 alineatul 3 din Legea privind impozitul pe venit)
  • Angajații care sunt supuși obligației fiscale nelimitate ca urmare a reședinței lor obișnuite (articolul 1 alineatul 1 din Legea privind impozitul pe venit)

Administraţia financiară din Chemnitz-Süd va elibera acestor angajaţi - în acelaşi mod ca şi până în prezent, la cerere, un certificat în formă tipărită, pentru deducerea impozitului pe salariu, cu caracteristicile respective de deducere a impozitului pe salarii.

Deducerea impozitului pe salariu se va efectua în acest caz pe baza certificatului în formă tipărită. Dacă raportul de muncă încetează înainte de finalul anului calendaristic, angajatorul trebuie să înmâneze angajatului certificatul pentru deducerea impozitului pe salariu.

Formulare şi informaţii

zurück zum Seitenanfang