Hauptinhalt

Competenţă centrală la nivel federal şi specială la nivel de land

Competenţă centrală pentru Republica Federală Germania

  • Impozitarea »companiilor de construcţii« cu sediul în România, Republica Slovacă sau Republica Cehă
  • Impozitarea »angajaţilor« care lucrează la firmele de construcţii susmenţionate, care îşi au domiciliul în România, Republica Slovacă sau Republica Cehă
  • Impozitarea cu »taxa pe valoarea adăugată« a tuturor companiilor cu sediul în România, Republica Slovacă sau Republica Cehă (indiferent de domeniul de activitate)

Competenţă centrală pentru landul Saxonia

  • Impozitarea în cazul transferului transfrontalier de angajaţi de către o companie externă de plasare (toate statele!) din alte domenii decât construcţiile
  • Impozitarea companiilor şi angajaţilor care lucrează pe bază de contract de antrepriză cu sediul în străinătate (toate statele!), care îşi desfăşoară activitatea în Saxonia
zurück zum Seitenanfang