Hauptinhalt

Competenţă centrală la nivel federal şi specială la nivel de land

Începând cu luna iunie 2024 vor apare întârzieri la perfectarea chestiunilor fisca-le ale societăților străine și angajaților străini (RO, SK, CZ)

Datorită unor restructurări interne ale Oficiului Financiar Chemnitz-Sud în perioada iunie 2024 până în august 2024, începând cu luna iunie vor apare întârzieri considerabile la perfectarea chestiunilor fiscale ale societăților străine și angajaților străini din țările România, Slovacia și Cehia.

»Cazurile urgente vor fi desigur perfectate și în continuare în mod rapid«, a declarat directorul oficiului Joachim Fladerer, »și actele restante, neprelucrate datorită restructurării, vor fi perfectate cât se poate de repede.«

Competenţă centrală pentru Republica Federală Germania

  • Impozitarea »companiilor de construcţii« cu sediul în România, Republica Slovacă sau Republica Cehă
  • Impozitarea »angajaţilor« care lucrează la firmele de construcţii susmenţionate, care îşi au domiciliul în România, Republica Slovacă sau Republica Cehă
  • Impozitarea cu »taxa pe valoarea adăugată« a tuturor companiilor cu sediul în România, Republica Slovacă sau Republica Cehă (indiferent de domeniul de activitate)

Competenţă centrală pentru landul Saxonia

  • Impozitarea în cazul transferului transfrontalier de angajaţi de către o companie externă de plasare (toate statele!) din alte domenii decât construcţiile
  • Impozitarea companiilor şi angajaţilor care lucrează pe bază de contract de antrepriză cu sediul în străinătate (toate statele!), care îşi desfăşoară activitatea în Saxonia
zurück zum Seitenanfang