Hauptinhalt

Companii de construcţii

Administraţia Financiară Chemnitz-Süd este responsabilă pentru impozitarea companiilor care prestează servicii de construcţii în Germania şi care îşi au sediul în România, Republica Slovacă sau Republica Cehă (de exemplu domiciliul, sediul sau birourile managementului în unul din aceste state). Nu are importanţă în ce localitate din Germania sunt prestate serviciile de construcţie.

În continuare vă oferim informaţii cu privire la aspectele fiscale relevante, precum şi la formularele corespunzătoare. Acest ghid are în special rolul de a vă îndruma şi de a vă facilita accesul rapid la formularele necesare.

Pentru consultanţă fiscală, vă rugăm să vă adresaţi unei persoane autorizate să ofere consultanţă în materie fiscală (de exemplu un consultant fiscal). Dacă aveţi întrebări concrete, vă puteţi adresa şi Administraţiei Financiare Chemnitz-Süd, în vederea obţinerii unor informaţii suplimentare.

zurück zum Seitenanfang