Hauptinhalt

Angajaţi

Obligaţia fiscală în Germania

Angajaţii străini care îşi stabilesc domiciliul în Germania sau care locuiesc în Germania pe o perioadă neîntreruptă de peste şase luni (reşedinţă obişnuită) au »răspundere fiscală integrală«. Prin domiciliu se înţelege, de exemplu o locuinţă închiriată şi utilizată (pe o anumită perioadă), neînsemnând însă cazare la un hotel.

Angajaţii care îşi desfăşorară temporar activitatea în Germania au »răspundere fiscală limitată« dacă nu au domiciliul în Germania şi nu locuiesc în Germania mai mult de şase luni. Această prevedere se aplică şi în cazul reîntoarcerii zilnice în străinătate.

Angajaţii pentru care se aplică răspunderea fiscală limitată, pot fi consideraţi, în anumite condiţii, ca fiind »la cerere, contribuabili supuşi integral la plata impozitului pe venit«.

Informaţii generale privind reţinerea impozitului pe salariu

Cu caracter general, impozitul pe venit este perceput în cazul angajaţilor prin deducerea din salariu (impozit pe salariu). Pentru a efectua deducerea impozitului pe salariu, angajatorului îi sunt necesare anumite informații de la angajații săi (caracteristicile deducerii impozitului pe salarii), de exemplu clasa de impunere și numărul reducerilor de taxe pentru copii. La cerere, pot fi luate în considerare și facilităţile fiscale personale (de exemplu cheltuielile asociate activităţii desfăşurate = cheltuieli profesionale).

Caracteristicile de deducere a impozitului pe salariu sunt puse la dispoziție, cu caracter general, în scop de accesare în cadrul procedurii »Caracteristici electronice de deducere a impozitului pe salariu (ELStAM)«. Numărul de identificare fiscală (nr. id.) şi data nașterii angajatului sunt necesare pentru înregistrarea în procedura ELStAM.

Pentru angajații supuşi obligaţiei de înregistrare în Germania (de exemplu, domiciliul în Germania), nr. id. este atribuit de către Oficiul Federal Central pentru Impozite la cererea autorității de înregistrare. Pentru angajații care nu sunt supuşi obligaţiei de înregistrare în Germania, nr. id. va fi solicitat o dată la administraţia financiară Chemnitz-Süd. În acest scop trebuie utilizată »Cererea de alocare de către administraţia financiară a unui număr de identificare fiscală pentru persoanele cărora nu le revine obligaţia de înregistrare«. La cerere vor fi anexate dovezile de identificare (de exemplu, copia pașaportului sau a cărții de identitate).

În anumite cazuri nu este încă utilizată procedura ELStAM. Acest aspect se referă în special la:

  • angajați supuşi unei obligaţii fiscale limitate (articolul 1 alineatul 4 din Legea privind impozitul pe venit) cu o scutire la deducerea impozitului pe salariu (de exemplu, cheltuieli profesionale)
  • angajații care fac obiectul unei obligații fiscale nelimitate, la cerere (articolul 1 alineatul 3 din Legea privind impozitul pe venit)
  • Angajații care sunt supuși obligației fiscale nelimitate ca urmare a reședinței lor obișnuite (articolul 1 alineatul 1 din Legea privind impozitul pe venit)

Administraţia financiară din Chemnitz-Süd va elibera acestor angajaţi - în acelaşi mod ca şi până în prezent, la cerere, un certificat în formă tipărită, pentru deducerea impozitului pe salariu, cu caracteristicile respective de deducere a impozitului pe salarii.

Acest certificat trebuie prezentat angajatorului.

Formulare şi informaţii

zurück zum Seitenanfang