Hauptinhalt

Alte companii (cu excepția construcțiilor)

Administraţia financiară Chemnitz-Süd este responsabilă pentru stabilirea impozitului pe cifra de afaceri al tuturor companiilor (indiferent de domeniul de activitate) care realizează venituri pentru care se plăteşte TVA şi care îşi au sediul în România, Republica Slovacă sau Republica Cehă (de exemmplu, reşedinţa, sediul sau birourile managementului în unul din aceste state). Această reglementare se aplică şi în cazul în care o persoană fizică are încă un domiciliu în Germania. Nu are importanţă în ce localitate din Germania se realizează cifra de afaceri.

În continuare vă oferim informaţii cu privire la aspectele fiscale relevante, precum şi la formularele corespunzătoare. Acest ghid are în special rolul de a vă îndruma şi de a vă facilita accesul rapid la formularele necesare.

Pentru consultanţă fiscală, vă rugăm să vă adresaţi unei persoane autorizate să ofere consultanţă în materie fiscală (de exemplu un consultant fiscal). Dacă aveţi întrebări concrete, vă puteţi adresa şi Administraţiei Financiare Chemnitz-Süd, în vederea obţinerii unor informaţii suplimentare.

zurück zum Seitenanfang