Hauptinhalt

Taxa pe valoarea adăugată

Companiile cu sediul în străinătate care efectuează livrări sau prestează alte servicii în Republica Federală Germania, au din principiu obligaţia de a plăti individual TVA-ul aferent şi sunt vizate de procedura generală de impozitare. Acestea au în special obligaţia de a depune declaraţii anticipate privind TVA şi declaraţii anuale privind taxa pe valoarea adăugată, prin care să declare cifrele de afaceri şi impozitele plătite anticipat, şi să calculeze impozitul rezultat pe cifra de afaceri. Administraţia financiară va restitui companiei eventualul excedent rezultat din impozitul achitat anticipat.

Declarațiile anticipate privind TVA trebuie depuse din principiu pentru fiecare perioadă vizată de declarația anticipată (trimestru calendaristic sau lună calendaristică) în termen de maxim 10 zile de la expirarea perioadei vizate de declarația anticipată. Impozitul calculat în această declaraţie (plăţi anticipate) se va achita în aceeaşi zi. Declaraţiile anuale privind TVA trebuie depuse până la data de 31 iulie a anului următor. Atât declaraţiile anticipate, cât şi declaraţiile anuale se vor transmite în format electronic; la cerere, Administraţia financiară poate renunţa la transmiterea în format electronic pentru evitarea unor dificultăţi inutile. Pentru mai multe informaţii, consultaţi www.elster.de.

Pentru companiile din domeniul construcţiilor cu sediul în străinătate nu se aplică procedura generală de impozitare dacă în perioada veniturilor s-au realizat exclusiv cifre de afaceri pentru care impozitul este datorat de beneficiarul prestaţiei. Aceste vânzări includ îndeosebi livrări de servicii impozitabile și alte servicii, care sunt prestate companiilor sau persoanelor juridice din Germania. În aceste cazuri, companiile din domeniul construcţiilor nu sunt obligate să depună declaraţii anticipate sau declaraţii anuale privind TVA, cu excepţia cazului în care Administraţia financiară le solicită acest lucru. Sumele achitate cu titlu de plăţi anticipate pot fi rambursate doar în procedura de deducere a impozitului anticipat de către Autoritatea Federală de Administraţie Fiscală.

Formulare und Informationen

zurück zum Seitenanfang