Hauptinhalt

Procedura One-Stop-Shop (OSS) / Import-One-Stop-Shop (IOSS)

Întreprinzătorii rezidenți în străinătate, care prestează alte servicii intracomunitare și / sau vânzări de la distanță intracomunitare către non-întreprinzători , se supun, în principiu, »procedurii generale de impozitare«. Totuși, aceștia pot participa începând cu 1 iulie 2021 la procedura OSS. Condiția preliminară pentru aceasta este ca întreprinzătorii rezidenți în străinătate să nu dețină niciun sediu în Germania și nicio filială fixă.

Pentru participarea la procedura OSS, respectiv IOSS, întreprinzătorul rezident în străinătate se înregistrează la oficiul central (punct de contact) competent respectiv din țara sa de rezidență. La acesta trebuie să se predea ulterior pentru toate statele membre al Uniunii Europene, în momentul expirării unei perioade de impozitare (OSS: trimestru calendaristic, IOSS: luna calendaristică) o declarație fiscală comună, în care trebuie să se indice toate vânzările, care se supun procedurii OSS, respectiv IOSS, din spațiul comunitară. Prin aceasta se elimină o obligație de depunere a declarației în statele membre respective referitoare la aceste vânzări.

Formulare şi informaţii

zurück zum Seitenanfang