Hauptinhalt

Răspunderea fiscală limitată privind impozitul pe venituri

Obligaţia fiscală limitată (§ 1 alin. 4 din Legea privind impozitul pe venituri) vizează din principiu doar salariul obţinut pentru activitatea prestată în Germania. Pot exista anumite aspecte speciale rezultate din convenţia interstatală pentru evitarea dublei impuneri.

În cazul angajaţilor cu răspundere fiscală limitată, impozitul pe venituri se consideră din principiu achitat prin reţinerea impozitului pe salariu, nefiind necesară depunerea unei declaraţii privind impozitul pe venituri.

Prin derogare de la această prevedere, în anumite cazuri se efectuează o calculare al impozitului (calcularea impozitului = depunerea unei declaraţii privind impozitul pe venituri şi eliberarea unei decizii de impunere de către Administraţia financiară). Această clauză se aplică, de exemplu, în cazul în care la reţinerea impozitului pe salariu s-a luat în calcul o deducere (de exemplu cheltuieli publicitare) şi salariul anual depăşeşte o anumită limită (2021: 12.250 EUR, 2022: 13.150 EUR).

În plus, angajaţii cu răspundere fiscală limitată au posibilitatea de a depune o cerere de calculare a impozitului pe venit (prin depunerea unei declaraţii privind impozitul pe venituri) dacă sunt cetăţeni ai unui stat UE/ SEE şi au domiciliul sau reşedinţa obişnuită pe teritoriul unui astfel de stat.

La impunere, pentru calcularea impozitului pe venit se iau în considerare din principiu şi veniturile pentru care nu se aplică impozitul pe venit în Germania sau reţinerea impozitului (rezerva caracterului progresiv al impozitului).

Mai multe explicaţii cu privire la declaraţia privind impozitul pe venit pentru persoanele cu răspundere fiscală limitată vă sunt oferite în ghidul respectiv.

Formulare şi informaţii

zurück zum Seitenanfang