Hauptinhalt

Obligaţia integrală de a plăti impozit pe venit

Obligaţia fiscală integrală (§ 1 alin. 1 din Legea privind impozitul pe venit) vizează din principiu toate veniturile la nivel naţional şi internaţional. Pot exista anumite aspecte speciale rezultate din convenţia interstatală pentru evitarea dublei impuneri.

Doar în anumite cazuri angajaţii sunt obligaţi să depună o declaraţie privind impozitul pe venituri pentru anul calendaristic încheiat. La impunere, pentru calcularea impozitului pe venit se iau în considerare din principiu şi veniturile pentru care nu se aplică impozitul pe venit în Germania sau reţinerea impozitului (rezerva caracterului progresiv al impozitului).

Dacă angajatul este cetăţean al unui stat membru UE/SEE şi, având domiciliul sau reşedinţa obişnuită în Germania, este supus integral la plata impozitului pe venit, există posibilitatea de a solicita stabilirea impozitului în comun împreună cu soţul / soţia/ partenerul / partenera de viaţă, de care angajatul nu trăieşte în permanenţă separat sau care nu îşi are domiciliul sau reşedinţa obişnuită în Germania. O condiţie pentru formularea unei astfel de cereri este ca soţul / soţia / partenerul / partenera de viaţă să îşi aibă domiciliul sau reşedinţa într-un stat membru UE/SEE sau în Elveţia.

Un stimulent fiscal adecvat se poate obţine chiar de la reţinerea impozitului pe salariu, prin solicitarea clasei de impozitare III (Cerere de eliberare a unei adeverinţe pentru reţinerea impozitului pe salariu). În acest caz, după terminarea anului calendaristic – în principiu până la data de 31 iulie a anului următor – se va depune o declaraţie privind impozitul pe venit pentru ambii soţi / parteneri de viaţă. Pentru perioada taxabilă 2021, declarațiile fiscale trebuie predate până la data de 1 noiembrie 2022. Pentru perioada taxabilă 2022, declarațiile fiscale trebuie predate până la data de luni, 2 octombrie 2023.

Mai multe explicaţii cu privire la declaraţia privind impozitul pe venit vă sunt oferite în ghidul respectiv.

Formulare şi informaţii

zurück zum Seitenanfang