Hauptinhalt

Ústredné celospolkové a krajinské zvláštne právomoci

Od júna 2024 oneskorenie pri vybavovaní daňových záležitostí zahraničných spoločností a zamestnancov (RO,SK,CZ)

Z dôvodu internej reorganizácie na Daňovom úrade Chemnitz-Süd v období od júna 2024 do augusta 2024 dôjde od júna k výraznému oneskoreniu pri vybavovaní daňových záležitostí zahraničných spoločností a zamestnancov z Rumunska, Slovenska a Českej republiky.

»Samozrejme, naliehavé prípady sa budú aj naďalej vybavovať rýchlo,« vysvetľuje vedúci úradu Joachim Fladerer, »a nevyriešené prípady vyplývajúce z reorganizácie sa vybavia čo najrýchlejšie.«

Ústredné právomoci pre Spolkovú republiku Nemecko

  • Zdaňovanie »stavebných podnikov«, ktoré majú svoje sídlo v Rumunsku, Slovenskej republike alebo Českej republike
  • Zdaňovanie »pracovníkov« vyššie uvedených stavebných podnikov s trvalým bydliskom v Rumunsku, Slovenskej republike a Českej republike.
  • »Zdaňovanie pridanej hodnoty« všetkých podnikov, ktoré majú svoje sídlo v Rumunsku, Slovenskej republike alebo Českej republike (bez ohľadu na odvetvie)

Ústredné právomoci pre Slobodný štát Sasko

  • Zdaňovanie cezhraničného prenechania zamestnancov zahraničným prenajímateľom (všetky štáty) mimo stavebníctva
  • Zdaňovanie v zahraničí sídliacich podnikov vykonávajúcich činnosť na základe zmluvy o diele a pracovníkov vykonávajúcich prácu na základe zmluvy o diele, ktorí sú činní v Slobodnom štáte Sasko
zurück zum Seitenanfang