Hauptinhalt

Ostatné podniky (okrem stavebných)

Pre zdaňovanie pridanej hodnoty všetkých podnikov (nezávisle od odvetvia), ktoré realizujú v Nemecku obraty podliehajúce dani z pridanej hodnoty a ktoré majú svoje sídlo v Rumunsku, Slovenskej republike alebo Českej republike (napríklad trvalé bydlisko, sídlo alebo obchodné vedenie v jednom z týchto štátov), je príslušným finančný úrad Chemnitz-Süd. To platí aj vtedy, keď fyzická osoba má v Nemecku ďalšie trvalé bydlisko. Na ktorom mieste v Nemecku sa obraty realizujú, je nepodstatné.

Nižšie nájdete informácie k relevantnej daňovej problematike, ako aj zodpovedajúce formuláre. Tento servis by vám mal poslúžiť najmä na orientáciu a poskytnúť rýchly prístup k zodpovedajúcim formulárom.

Vo veci daňového poradenstva požiadajte o pomoc kompetentnú osobu (napríklad daňového poradcu). Na konkrétne otázky vám poskytne informácie aj finančný úrad Chemnitz-Süd.

zurück zum Seitenanfang