Hauptinhalt

One-Stop-Shop (OSS) / Import-One-Stop-Shop (IOSS) schéma

Podnikatelia so sídlom v zahraničí, ktorí poskytujú ostatné služby v rámci Spoločenstva a/alebo predaj na diaľku v rámci Spoločenstva nepodnikateľom, v zásade podliehajú »všeobecnému postupu zdanenia«. Od 1. júla 2021 sa však môžu zúčastňovať na postupe OSS. Predpokladom je, že podnikateľ so sídlom v zahraničí nemá v Nemecku sídlo ani stálu prevádzkareň.

Kvôli účasti na postupe OSS alebo IOSS sa podnikateľ so sídlom v zahraničí zaregistruje na príslušnom centrálnom úrade kompetentnom v krajine jeho sídla (kontaktné miesto). Jemu sa následne za všetky členské štáty Európskej únie na konci každého zdaňovacieho obdobia (OSS: kalendárny štvrťrok, IOSS: kalendárny mesiac) musí podať spoločné daňové priznanie, v ktorom musia byť uvedené všetky obraty podliehajúce postupom OSS alebo IOSS na území Spoločenstva. Na základe toho odpadá povinnosť tieto obraty oznamovať v príslušných členských štátoch.

Formuláre a informácie

zurück zum Seitenanfang