Hauptinhalt

Daňová registrácia

Na daňovú registráciu (evidenciu) spoločnosti a na udelenie daňového identifikačného čísla musia byť Daňovému úradu Chemnitz-Süd predložené nižšie uvedené podklady. Dodatočne môžu byť nutné ešte ďalšie podklady. Tieto sú okrem iného uvedené v dotazníkoch k daňovej registrácii (napr. kópia občianskeho preukazu), resp. budú Daňovým úradom Chemnitz-Süd vyžiadané osobitne.

O daňové identifikačné číslo je nutné požiadať písomne. Na to je potrebné urobiť príslušný záznam v dotazníku k daňovej registrácii alebo podať žiadosť bez predpísanej formy na úrade Bundeszentralamt für Steuern (Spolkový centrálny daňový úrad), resp. na Daňovom úrade Chemnitz-Süd.

Formuláre a informácie

zurück zum Seitenanfang