Hauptinhalt

Daňová registrácia

Na daňovú registráciu (evidenciu) spoločnosti a na udelenie daňového identifikačného čísla musia byť Daňovému úradu Chemnitz-Süd predložené nižšie uvedené podklady. Dodatočne môžu byť nutné ešte ďalšie podklady. Tieto údaje sa uvádzajú okrem iného v dotazníkoch k daňovej registrácii (napr. rôzne zmluvy), príp. si ich daňový úrad Chemnitz-Süd vyžiada osobitne.

O pridelenie identifikačného čísla pre DPH je potrebné požiadať písomne. Na tento účel je potrebné vykonať príslušný záznam v dotazníku k daňovej registrácii alebo zaslať neformálny list Spolkovému centrálnemu úradu pre dane (Bundeszentralamt für Steuern) alebo Daňovému úradu Chemnitz-Süd.

Formuláre a informácie

zurück zum Seitenanfang