Hauptinhalt

Daň z pridanej hodnoty

Podniky so sídlom v zahraničí, ktoré realizujú dodávky a iné plnenia v Spolkovej republike Nemecko, zásadne platia samy daň z pridanej hodnoty a podliehajú všeobecnému zdaňovaciemu konaniu. Sú predovšetkým povinné podávať predbežné daňové priznania k dani z pridanej hodnoty a ročné priznania k dani z pridanej hodnoty, v ktorom sa priznáva pridaná hodnota (obraty) a daň z pridanej hodnoty na vstupe. Navyše uhradenú DPH vráti finančný úrad podnikateľovi.

Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty sa musí zásadne podať za každé obdobie, za ktoré vám vznikla táto povinnosť (kalendárny štvrťrok alebo kalendárny mesiac) do 10. dňa po uplynutí príslušného obdobia, za ktoré vám vznikla táto povinnosť. V ňom vypočítaná daň (preddavok) sa musí zaplatiť ten istý deň. Ročné priznania k dani z pridanej hodnoty sa musia podať do 31. júla nasledujúceho roku. Tak predbežné priznania, ako aj ročné priznania, sa podávajú elektronicky; na žiadosť sa môže finančný úrad zrieknuť elektronického zasielania, aby sa predišlo neprimeraným tvrdostiam. Ďalšie informácie nájdete na www.elster.de.

Všeobecnému zdaňovaciemu konaniu nepodliehajú v zahraničí sídliace stavebné podniky vtedy, ak v zdaňovacom období realizovali len obraty, za ktoré je povinný platiť daň výlučne príjemca plnenia. Tieto obraty zahŕňajú najmä zdaniteľné dodávky diela a iných služieb, ktoré boli poskytnuté spoločnostiam alebo právnickým osobám v Nemecku. V takomto prípade nie sú stavebné podniky povinné podávať predbežné ani ročné daňové priznania k dani z pridanej hodnoty – ibaže by ich k tomu vyzval finančný úrad. Sumy dane z pridanej hodnoty možno vrátiť len v rámci konania na refundáciu dane z pridanej hodnoty na vstupe na Spolkovom centrálnom daňovom úrade.

Formuláre a informácie

zurück zum Seitenanfang