Hauptinhalt

Omezená povinnost daně z příjmu

Omezené daňové povinnosti (§ 1 odst. 4 německého zákona o dani z příjmu (Einkommensteuergesetz)) podléhá zpravidla jen mzda, která připadá na činnost vykonanou v Německu. Zvláštnosti mohou vyplývat z mezistátních dohod o zamezení dvojího zdanění.

U zaměstnanců s omezenou povinností daně z příjmu se daň z příjmu se srážkou daně ze mzdy považuje zpravidla za vyrovnanou a podání přiznání k dani z příjmu není nutné.

Odlišně od tohoto je v určitých případech proveden daňový výměr (daňový výměr = podání přiznání k dani z příjmu a oznámení o vyměření daně finančním úřadem). To se týká např. případu, že u srážky daně ze mzdy byla zohledněna nezdanitelná částka (např. náklady na reklamu) a roční mzda leží nad určitou hraniční částkou (2021: 12.250 EUR, 2022: 13.150 EUR).

Kromě toho mají zaměstnanci s omezenou daňovou povinností možnost podat žádost o vyměření daně z příjmu (podáním přiznání k dani z příjmu), pokud jsou státními příslušníky některého státu EU/EHP a mají na svrchovaném území některého z těchto států bydliště nebo obvyklý pobyt.

Při daňovém výměru jsou do výpočtu daně z příjmu zahrnuty zpravidla i příjmy, které nepodléhají německé dani z příjmu nebo srážce daně (progresivní výhrada).

Další vysvětlení k přiznání k dani z příjmu pro osoby s omezenou daňovou povinností naleznete v příslušném návodu.

Formuláře a informace

zurück zum Seitenanfang