Hauptinhalt

Zaměstnanci

Daňová povinnost v Německu

Zahraniční zaměstnanci, kteří mají v Německu bydliště nebo se během časově souvislého období více než šest měsíců zdržují v Německu (obvyklý pobyt), podléhají »neomezené daňové povinnosti«. Jako bydliště platí např. byt, který je (na určitou dobu) najímán a také užíván; naproti tomu neplatí ubytování v hotelu.

Zaměstnanci vykonávající činnost v Německu po přechodnou dobu podléhají »omezené daňové povinnosti«, pokud nemají v Německu bydliště a nezdržují se v Německu déle než šest měsíců. Toto platí také pro případ každodenního návratu do zahraničí.

K zaměstnancům s omezenou daňovou povinností je za určitých předpokladů přistupováno »na žádost jako k zaměstnancům s neomezenou povinností daně z příjmu«.

Všeobecně ke srážce daně ze mzdy

Daň z příjmu odvádí zaměstnanec zásadně formou srážky ze mzdy (daň ze mzdy). K provedení srážky ze mzdy potřebuje zaměstnavatel od svého zaměstnance určité informace (srážkové ukazatele daně ze mzdy), například daňovou třídu nebo počet nezdanitelných položek na děti. Na žádost je možné zohlednit také osobní daňová zvýhodnění (například výdaje související s výkonem konkrétní profese = náklady na dosažení příjmů).

Srážkové ukazatele daně ze mzdy jsou zásadně dostupné v systému »Elektronické srážkové ukazatele daně ze mzdy (ELStAM)«. Pro přihlášení do systému ELStAM budete potřebovat daňové identifikační číslo (DIČ) a datum narození zaměstnance.

U zaměstnanců, kteří mají v Německu oznamovací povinnost (například bydliště v Německu), se vystavuje daňové identifikační číslo na podnět přihlašovacího úřadu Spolkového centrálního finančního úřadu. U zaměstnanců, kteří v Německu nemají oznamovací povinnost, je potřeba jednou požádat finanční úřad Chemnitz-jih o přidělení daňového identifikačního čísla. K tomu je potřeba vyplnit »Žádost o přidělení daňového identifikačního čísla finančním úřadem pro osoby bez oznamovací povinnosti«. K žádosti se přikládají identifikační doklady (například kopie cestovního pasu nebo občanský průkaz).

V určitých případech se systém ELStAM dosud nepoužívá. To se týká především těchto případů:

  • Zaměstnanci s omezenou daňovou povinností (podle § 1, odst. 4 Zákona o dani z příjmu) s nezdanitelnými položkami u srážky daně ze mzdy (např. náklady na dosažení příjmů)
  • Zaměstnanci s neomezenou daňovou povinností na základě podané žádosti (§ 1, odst. 3 Zákona o dani z příjmu)
  • Zaměstnanci, které mají vzhledem ke svému obvyklému místu pobytu neomezenou daňovou povinnost (§ 1, odst. 1 Zákona o dani z příjmu)

Finanční úřad Chemnitz-jih vystaví takovým zaměstnancům – stejně jako dosud – na jejich žádost tištěné potvrzení pro srážku daně ze mzdy s příslušnými srážkovými ukazateli daně ze mzdy.

Toto potvrzení se musí předložit zaměstnavateli.

Formuláře a informace

zurück zum Seitenanfang