Hauptinhalt

Ostatní podniky (mimo stavební)

Pro zdanění obratu všech podniků (nezávisle na odvětví), které v Německu realizují obraty podléhající daňové povinnosti a které jsou usazené v Rumunsku, na Slovensku nebo v České republice (např. mají bydliště, sídlo nebo obchodní vedení v některém z těchto států), je příslušný Finanční úřad Chemnitz-Süd. To platí také, pokud má fyzická osoba dodatečně ještě další bydliště v Německu. Na kterém místě v Německu jsou obraty realizovány, není podstatné.

Níže naleznete informace k relevantním daňovým tématům i odpovídající formuláře. Tato služba má sloužit především pro Vaši orientaci a má umožnit rychlý přístup k příslušným formulářům.

zurück zum Seitenanfang