Hauptinhalt

Režim One-Stop-Shop (OSS) / Import-One-Stop-Shop (IOSS)

Podnikatelé se sídlem v zahraničí, kteří poskytují ostatní služby v rámci Společenství a/nebo prodej na dálku v rámci Společenství nepodnikatelům, zásadně podléhají »všeobecnému postupu zdanění«. Od 1. července 2021 se však mohou účastnit postupu OSS. Podmínkou je, že podnikatel se sídlem v zahraničí nemá v Německu sídlo ani stálou provozovnu.

Pro účast na postupu OSS nebo IOSS se podnikatel se sídlem v zahraničí zaregistruje na příslušném centrálním úřadu v zemi jeho sídla (kontaktní místo). Tomuto úřadu se na konci každého zdaňovacího období (OSS: kalendářní čtvrtletí, IOSS: kalendářní měsíc) musí předložit společné daňové přiznání za všechny členské státy Evropské unie, ve kterém musí být uvedeny všechny obraty podléhající postupům OSS nebo IOSS na území Společenství. Tím odpadá povinnost oznamovat tyto obraty v příslušných členských státech.

Formuláře a informace

zurück zum Seitenanfang