Hauptinhalt

Daňová registrace

K daňové registraci (evidenci) společnosti a k přidělení daňového identifikačního čísla musí být Finančnímu úřadu Chemnitz-Süd předloženy níže uvedené podklady. Navíc mohou být nutné ještě další podklady. Tyto údaje jsou kromě jiného uvedeny v dotaznících k daňové registraci (např. různé smlouvy), příp. si je Finanční úřad Chemnitz-Süd vyžádá zvlášť.

O přidělení identifikačního čísla k dani z přidané hodnoty je nutné zažádat písemně. Za tím účelem je třeba provést příslušný záznam v dotazníku k daňové registraci nebo poslat neformální dopis Spolkovému centrálnímu daňovému úřadu (Bundeszentralamt für Steuern), příp. Finančnímu úřadu Chemnitz-Süd.

Formuláře a informace

zurück zum Seitenanfang