Hauptinhalt

Přeprava osob

Podnikatelé usazení v zahraničí, kteří provádějí přeshraniční přepravu osob autobusy, které nejsou registrované ve Spolkové republice Německo, podléhají zpravidla všeobecnému zdaňovacímu procesu. Musejí podávat zejména předběžná hlášení k dani z obratu a roční přiznání k dani z obratu, ve kterých musí být přiznány obraty a daň na vstupu a musí být odvedena vzniklá daň z obratu. Nadměrný odpočet daně odvedené na vstupu bude podnikateli uhrazen finančním úřadem

Předběžná hlášení k dani z obratu je nutno podat zpravidla za každé ohlašovací období (zpravidla kalendářní měsíc) do 10. dne po uplynutí tohoto ohlašovacího období. Daň v něm spočítaná (záloha) musí být zaplacena téhož dne. Daňová přiznání k dani z obratu musí být podána do 31. července následujícího roku. Předběžná hlášení i roční přiznání je nutné zaslat elektronickou cestou; na žádost může finanční úřad z důvodu vyvarování se nepřiměřené tvrdosti od elektronického zaslání upustit. Další informace najdete na www.elster.de.

Povinnost k dani z obratu v Německu se přitom omezuje na podíl přeshraniční přepravy osob, který je skutečně také realizován v Německu. Zde dluží příjemce plnění vzniklou daň z obratu, pokud je příjemce plnění podnikatel nebo veřejnoprávní instituce – bez ohledu na to, zda je plnění poskytnuto pro jeho podnikatelskou nebo nepodnikatelskou oblast. V těchto případech nejsou podnikatelé povinni podávat předběžná hlášení k dani z obratu nebo roční přiznání k dani z obratu – ledaže je k tomu finanční úřad vyzve.

Jinak (např. přeprava osob poskytnutá soukromým osobám) se podnikatel usazený v Německu musí registrovat pro účely daně z obratu a účastní se výše popsaného zdaňovacího procesu.

Formuláře a informace

zurück zum Seitenanfang