Hauptinhalt

Přeprava osob

Podnikatelé usazení v zahraničí, kteří provádějí přeshraniční přepravu osob autobusy, které nejsou registrované ve Spolkové republice Německo, podléhají zpravidla všeobecnému zdaňovacímu procesu. Musejí podávat zejména předběžná hlášení k dani z obratu a roční přiznání k dani z obratu, ve kterých musí být přiznány obraty a daň na vstupu a musí být odvedena vzniklá daň z obratu. Nadměrný odpočet daně odvedené na vstupu bude podnikateli uhrazen finančním úřadem

Předběžná (souhrnná) hlášení k dani z přidané hodnoty se musí zásadně podávat za každé ohlašovací období (kalendářní čtvrtletí nebo kalendářní měsíc) do 10. dne po uplynutí ohlašovacího období. Roční přiznání k dani z obratu musí být podáno do 31. července následujícího roku. Jak předběžná hlášení, tak roční přiznání je nutné zaslat elektronickou cestou; na žádost může finanční úřad z důvodu vyvarování se nepřiměřené tvrdosti od elektronického zaslání upustit. Další informace najdete na www.elster.de .

Povinnost odvádět daň z přidané hodnoty v Německu je omezena na část přeshraniční osobní přepravy , která je skutečně poskytnuta v Německu. Podnikatel se sídlem v zahraničí se musí v Německu zaregistrovat pro účely daně z přidané hodnoty a zúčastňuje se výše uvedeného postupu zdaňování.

Jinak (např. přeprava osob poskytnutá soukromým osobám) se podnikatel usazený v Německu musí registrovat pro účely daně z obratu a účastní se výše popsaného zdaňovacího procesu.

Formuláře a informace

zurück zum Seitenanfang