Hauptinhalt

Daň z obratu

Stavební firmy se sídlem v zahraničí, které realizují obraty ve Spolkové republice Německo, podléhají zpravidla všeobecnému zdaňovacímu postupu. Musí podávat zejména předběžná hlášení k dani z obratu a roční přiznání k dani z obratu, ve kterých je nutno deklarovat obraty a daň na vstupu a odvést vzniklou daň z obratu. Nadměrný odpočet daně odvedené na vstupu bude podnikateli finančním úřadem uhrazen.

Předběžné hlášení k dani z obratu musí být podáno zpravidla za každé období předběžného hlášení (zpravidla kalendářní měsíc) do 10. dne po uplynutí tohoto ohlašovacího období. Daň v něm spočítaná (záloha) musí být zaplacena téhož dne. Roční přiznání k dani z obratu musí být podáno do 31. července následujícího roku. Jak předběžná hlášení, tak roční přiznání je nutné zaslat elektronickou cestou; na žádost může finanční úřad z důvodu vyvarování se nepřiměřené tvrdosti od elektronického zaslání upustit. Další informace najdete na www.elster.de.

Všeobecnému zdaňovacímu postupu nepodléhají stavební firmy se sídlem v zahraničí tehdy, když v odměňovacím období byly realizovány výlučně obraty, za které dluží daň příjemce plnění. K těmto obratům patří zejména zdanitelné dodávky díla a jiná plnění, které byly poskytnuty podnikům nebo veřejnoprávním institucím v Německu. V těchto případech nejsou stavební firmy povinny odevzdávat předběžná hlášení k dani z obratu nebo roční přiznání k dani z obratu – ledaže je k tomu finanční úřad vyzve. Částky daně na vstupu mohou být uhrazeny pouze v režimu zúčtování odpočtu daně u Spolkového centrálního daňového úřadu.

Formuláře a informace

zurück zum Seitenanfang