Hauptinhalt

Daň ze mzdy

Podniky usazené v zahraničí, které mají v Německu provozovnu ve smyslu § 12 německého daňového řádu (Abgabenordnung, AO) nebo stálého zástupce ve smyslu § 13 německého daňového řádu (AO), jsou zpravidla povinny provádět srážky daně ze mzdy.

Zaměstnavatel musí na účet svých zaměstnanců provádět při každé výplatě mzdy srážku z odměny za práci (daň ze mzdy). Do desátého dne po uplynutí ohlašovacího období daně ze mzdy (zpravidla kalendářní měsíc) je nutno zaslat Finančnímu úřadu Chemnitz-Süd elektronickou cestou hlášení daně ze mzdy. Kromě toho je nutné do posledního dne v měsíci únor následujícího roku elektronicky poslat potvrzení zdanění příjmu pro každého zaměstnance. Další informace k tomu naleznete na www.elster.de.

Pro srážku daně ze mzdy jsou potřeba srážkové ukazatele daně ze mzdy (např. daňová třída, počet dětí pro výpočet odečitatelné položky).

Srážkové ukazatele daně ze mzdy jsou zásadně dostupné v systému »Elektronické srážkové ukazatele daně ze mzdy (ELStAM)«. Pro přihlášení do systému ELStAM budete potřebovat daňové identifikační číslo (DIČ) a datum narození zaměstnance.

U zaměstnanců, kteří mají v Německu oznamovací povinnost (například bydliště v Německu), se vystavuje daňové identifikační číslo na podnět přihlašovacího úřadu Spolkového centrálního finančního úřadu. U zaměstnanců, kteří v Německu nemají oznamovací povinnost, je potřeba jednou požádat finanční úřad Chemnitz-jih o přidělení daňového identifikačního čísla. K tomu je potřeba vyplnit »Žádost o přidělení daňového identifikačního čísla finančním úřadem pro osoby bez oznamovací povinnosti«. K žádosti se přikládají identifikační doklady (například kopie cestovního pasu nebo občanský průkaz).

V určitých případech se systém ELStAM dosud nepoužívá. To se týká především těchto případů:

  • Zaměstnanci s omezenou daňovou povinností (podle § 1, odst. 4 Zákona o dani z příjmu) s nezdanitelnými položkami u srážky daně ze mzdy (např. náklady na dosažení příjmů)
  • Zaměstnanci s neomezenou daňovou povinností na základě podané žádosti (§ 1, odst. 3 Zákona o dani z příjmu)
  • Zaměstnanci, které mají vzhledem ke svému obvyklému místu pobytu neomezenou daňovou povinnost (§ 1, odst. 1 Zákona o dani z příjmu)

Finanční úřad Chemnitz-jih vystaví takovým zaměstnancům – stejně jako dosud – na jejich žádost tištěné potvrzení pro srážku daně ze mzdy s příslušnými srážkovými ukazateli daně ze mzdy.

Srážka daně ze mzdy se pak provádí podle tohoto tištěného potvrzení. V případě ukončení pracovního poměru před uplynutím kalendářního roku má zaměstnavatel povinnost odevzdat zaměstnanci potvrzení pro srážku daně ze mzdy.

Formuláře a informace

zurück zum Seitenanfang