Hauptinhalt

Daňová registrace

K daňové registraci (evidenci) společnosti a k přidělení daňového identifikačního čísla musí být Finančnímu úřadu Chemnitz-Süd předloženy níže uvedené podklady. Navíc mohou být nutné ještě další podklady. Tyto jsou mimo jiné uvedeny v dotaznících k daňové registraci (např. kopie občanského průkazu), resp. budou Finančním úřadem Chemnitz-Süd vyžádány samostatně.

O daňové identifikační číslo je nutné písemně požádat. K tomu je nutné provést příslušný záznam v dotazníku k daňové registraci, nebo podat žádost bez předepsané formy u úřadu Bundeszentralamt für Steuern (Spolkový centrální daňový úřad), resp. u Finančního úřadu Chemnitz-Süd.

Formuláře a informace

zurück zum Seitenanfang