Hauptinhalt

Daňová registrace

Pro daňovou registraci (evidenci) společnosti a udělení daňového identifikačního čísla je nutné elektronicky poslat Finančnímu úřadu Chemnitz-Süd dotazník k daňové registraci. Dodatečně mohou být vyžadovány další dokumenty a informace. Tyto údaje jsou uvedeny v dotaznících k daňové registraci a Finanční úřad si je vyžádá zvlášť.

Elektronické odeslání dotazníku k daňové registraci je možné prostřednictvím systému ELSTER, např. prostřednictvím »MEIN ELSTER«. K používání služby »MEIN ELSTER« je nutné mít uživatelský účet. Na účely dotazníku k daňové registraci lze registraci provádět jen pomocí e-mailové adresy. V pozdějším průběhu, zejména po vydání klasifikačního kritéria (IČO nebo DIČ), lze uživatelský účet změnit na plnohodnotný uživatelský účet, aby se dala podávat i daňová přiznání. Na základě žádosti může finanční úřad upustit od elektronického odesílání, aby se zabránilo nepřiměřeným potížím. Místo toho se může dotazník k daňové registraci předat i v papírové formě. Abyste se vyhnuli zpětným dotazům finančního úřadu, můžete v tom případě dodatečně poslat dotazník k daňové registraci pro samopodnikatele (z oblasti stavebnictví) ve vašem příslušném státním jazyce. K dotazníku prosím připojte i další přílohy uvedené níže.

O přidělení identifikačního čísla pro DPH je nutné zažádat písemně. Za tímto účelem je třeba provést příslušný záznam v dotazníku k daňové registraci nebo poslat neformální dopis Spolkovému centrálnímu daňovému úřadu (Bundeszentralamt für Steuern) nebo Finančnímu úřadu Chemnitz-Süd.

Formuláře a informace

zurück zum Seitenanfang