Hauptinhalt

Daně ze zisku

Daňový výměr k dani z příjmu / korporátní dani / živnostenské dani

Podniky usazené v zahraničí, které poskytují plnění ve stavebnictví v Německu a které mají v tuzemsku provozovnu ve smyslu § 12 německého daňového řádu (Abgabenordnung, AO) nebo stálého zástupce ve smyslu § 13 německého daňového řádu (AO), podléhají – s výhradou příslušných dohod o zamezení dvojího zdanění – s příjmy docílenými touto činností německému zdanění (zisku).

Povinnost podat odpovídající daňové přiznání je zpravidla k 31. července následujícího roku.

zurück zum Seitenanfang