Hauptinhalt

Daně ze zisku

Daňový výměr k dani z příjmu / korporátní dani / živnostenské dani

Podniky usazené v zahraničí, které poskytují plnění ve stavebnictví v Německu a které mají v tuzemsku provozovnu ve smyslu § 12 německého daňového řádu (Abgabenordnung, AO) nebo stálého zástupce ve smyslu § 13 německého daňového řádu (AO), podléhají – s výhradou příslušných dohod o zamezení dvojího zdanění – s příjmy docílenými touto činností německému zdanění (zisku).

Zásadně platí povinnost podávat příslušné daňové přiznání do 31. července následujícího roku. Daňová přiznání za zdaňovací období 2021 se musí podat do 1. listopadu 2022. Daňová přiznání za zdaňovací období 2022 se musí podat do 2. října 2023.

zurück zum Seitenanfang