Hauptinhalt

Dane z príjmov

Vymeranie dane z príjmov fyzických osôb/právnických osôb, živnostenskej dane

V zahraničí sídliace podniky, ktoré vykonávajú prácu v Nemecku a ktoré založili v tuzemsku prevádzku v zmysle § 12 nemeckého zákona o správe daní a poplatkov (Abgabenordnung – AO) alebo majú stáleho zástupcu v zmysle § 13 AO, podliehajú – s výhradou dohody o zamedzení dvojitého zdanenia – s príjmami dosiahnutými touto činnosťou zdaneniu príjmov v Nemecku.

V zásade platí povinnosť podať príslušné daňové priznanie do 31. júla nasledujúceho roka. Daňové priznania za zdaňovacie obdobie 2021 sa musia podať do 1. novembra 2022. Daňové priznania za zdaňovacie obdobie 2022 sa musia podať do 2. októbra 2023.

zurück zum Seitenanfang