Hauptinhalt

Dane z príjmov

Vymeranie dane z príjmov fyzických osôb/právnických osôb, živnostenskej dane

V zahraničí sídliace podniky, ktoré vykonávajú prácu v Nemecku a ktoré založili v tuzemsku prevádzku v zmysle § 12 nemeckého zákona o správe daní a poplatkov (Abgabenordnung – AO) alebo majú stáleho zástupcu v zmysle § 13 AO, podliehajú – s výhradou dohody o zamedzení dvojitého zdanenia – s príjmami dosiahnutými touto činnosťou zdaneniu príjmov v Nemecku.

Platí povinnosť zásadne do 31. júla nasledujúceho roka podať daňové priznanie.

zurück zum Seitenanfang